Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 30. října 2011

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává shromáždění. To se uskuteční v neděli 30. října 2011 od 18.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. schválení účetní závěrky za r. 2009 a 2010
 3. zpráva o hospodaření a činnosti SVJ za r. 2011 a podoba měsíčních záloh v r. 2012
 4. stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu
  1. odstranění havarijního stavu stěnových železobetonových panelů lodžií
  2. zateplení pláště budovy
  3. rekonstrukce výtahu
 5. odměna za činnost výboru SVJ
 6. různé

Pro přijetí usnesení k bodu 4 je zapotřebí souhlasu 75 % všech vlastníků. Prosíme proto vlastníky, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou na shromáždění přijít, aby za sebe poslali souseda či jiného zástupce vybaveného plnou mocí. (Úřední ověření není nutné!)

Případné dotazy či připomínky ke Shromáždění prosím směřujte na předsedu výboru společenství, e-mail: svj@praha-9.eu.

Příloha: Pozvánka

2 komentáře

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Dobry den,
doporučuji svolávat shromáždění na všední den. Předpokládám, že zástupci CPI, kteří jsou zaměstnanci společnosti, nebudou ochotni o víkendu přijít. Je to pochopitelné. Všechna ostatní společenství, která s CPI bezproblémově komunikují, svolávají shromáždění na všední den večer. Takové termíny jsou zárukou účasti CPI a není pak následně nutné složitě sousedům vysvětlovat, že shromáždění se musí za měsíc opakovat, protože nebylo usnášeníschopné.
Přeji příjemný den,
Jan Mikulecký, radní a předseda výboru SVJ 453

Dobrý den,
pane kolego, nechte prosím na nás, kdy si svoláváme shromáždění. To bylo svoláno způsobem souladným se zákonem, a jestli některý vlastník je nebo není ochoten v daný termín přijít nebo za sebe delegovat zástupce, je jen jeho problém.
Naše SVJ narozdíl od toho vašeho CPI nijak neprotěžuje, má rovné postavení jako ostatní; většinově je to právě víkendový večer, kdy je pravděpodobnost účasti největšího počtu vlastníků, kteří se přes všední den jinak věnují svým pracovním povinnostem.

S pozdravem
Martin Drtina

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.