Archiv po měsících: Září, 2010

Avia nedala souhlas k rozhodnutí sporu v pravomoci ERÚ

Energetický regulační úřad dnes doručeným usnesením odložil návrh SVJ na rozhodnutí sporu s dodavatelem tepla, Avia, a.s., pro porušení zákonných povinností spojených s dodávkami tepla. Avia, a.s., přes kvalifikovanou výzvu úřadu nevyjádřila v 15denní lhůtě souhlas s pravomocí ERÚ rozhodnout tento spor. Ten se týkal dodávek tepla mimo otopnou sezónu, v prvních 4 červnových dnech t.r. Souhlas je přitom podle stávající právní úpravy nezbytný pro pokračování řízení.

Číst dále

Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 31.8.2010

Výbor Společenství na schůzi dne 31.8.2010 projednal tyto body:

  1. informace o výsledku energetického auditu a postupu v projektu revitalizace
  2. seznámení výboru s průběhem soudního řízení o nahrazení projevu vůle shromáždění SVJ
  3. finance SVJ, rekapitulace závazků a pohledávek
  4. harmonogram letošních revizí a servisních prohlídek
  5. různé

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.