Archiv po dnech: Září 10th, 2010

Avia nedala souhlas k rozhodnutí sporu v pravomoci ERÚ

Energetický regulační úřad dnes doručeným usnesením odložil návrh SVJ na rozhodnutí sporu s dodavatelem tepla, Avia, a.s., pro porušení zákonných povinností spojených s dodávkami tepla. Avia, a.s., přes kvalifikovanou výzvu úřadu nevyjádřila v 15denní lhůtě souhlas s pravomocí ERÚ rozhodnout tento spor. Ten se týkal dodávek tepla mimo otopnou sezónu, v prvních 4 červnových dnech t.r. Souhlas je přitom podle stávající právní úpravy nezbytný pro pokračování řízení.

Číst dále

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.