Některé opravy v bytech si nájemníci hradí sami

Vláda ČR s účinností od 1. 1. 2016 přijala nařízení, které vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Materiál byl schválen na zasedání vlády dne 26. 10. 2015. A vyšel pod č. 308/2015 Sb.

Běžnou údržbou bytu, kterou provádějí a hradí nájemníci, se rozumí: udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při delším užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených níže pod písm. g)* a h), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny

 1. opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a  lišt,
 2. opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u  oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
 3. opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídících jednotek a  spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,
 4. výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
 5. opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
 6. opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,
 7. )* opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a  přistavěných skříní; u zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu včetně kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva včetně kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,
 8. výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenu g).

Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a  výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v předchozím seznamu, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají.

Součet nákladů za drobné opravy nesmí přesáhnout částku 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok.

Podlahovou plochou bytu se rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostor, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi a  podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

Příloha:

11 komentářů

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdo hradí revizi plynového kotle, umístěného v pronajatém bytě, jestli nájemník nebo majitel bytu ? děkuji za případnou odpověď…dvořáková pavla, e-mail: dvorakova.pavla63@email.cz

Dobrý den, mám dotaz, kdo hradí pravidelnou povinnou revizi plynových spotřebičů, majitel nebo pronajímatel? Do letošního roku tyto prohlídky hradil majitel domu, nyní tvrdí, že je od letoška změna…? a chce si účtovat 440 Kč za každý !spotřebič v bytě …

  Nájemce. Viz nařízení vlády.

  § 2: „Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g)“
  § 4 písm. g): „opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní“

Dobrý den, kdo hradí opravu oken. Děkuji

Dobrý den, rada by se zeptala. Jsem na bytě do ktereho se spoustu let nedalo nic noveho. Mame stare jističe, elektrika za 40 LET NEOPRAVOVALA ,vše odchazi, vodovodní trupky jsou ve stavu že se zevnitř rozpadaji ,okna nesedi v bytě je v zimně zima.A tet sem četla že musim si veškere opravi dělat sama. Co teda děla pan majitel, to si necha spravit byty od najemníku a on bude jen vybyrat najem ktery neni malý.Zda se mi to nespravedlive. Děkuji Strakova

Dobrý den bydlím v podnájmu vyměňovali mně hadici u plynového sporáku. Při vyúčtování vody si majitel strhnul půl přeplatku za výměnu hadice. Má nato právo? Děkuji

Dobrý den, rozbila se sprch. baterie. Nová stála 1200,- a navíc doprava s montáží ještě 400,-Kč. Kolik z toho platí pronajímatel a kolik nájemce?

Dobrý den , kdo platí opravu / výměnu vodovodní hadičky , když jde o přípojku mezi baterií a stupačkami. Připojení od hlavního uzávěru pro být k baterii. Nájemce nebo pronajímatel.? Děkuji

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.