Zápis ze schůze výboru SVJ

Výbor Společenství na schůzi dne 30.10.2014 projednal tyto body:

  1. volba předsedy a místopředsedy výboru
  2. různé.

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ:

  • zvolil Mgr. Martina Drtinu předsedou výboru SVJ.
  • zvolil Zuzanu Walterovou místopředsedou výboru SVJ.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.