Archiv po dnech: 9 ledna, 2013

Vlastníci bytů jsou povinni oznamovat hlučné stavební práce předem

Vzhledem k opakovaným excesům z poslední doby SVJ znovu důrazně upozorňuje na povinnost vlastníků bytů vyvěšovat oznámení o plánovaných hlučných stavebních pracích nejméně týden předem tak, aby dotčení sousedé měli možnost s majitelem bytu dohodnout podmínky takového zásahu. Nesplnění této povinnosti je vážným porušením domovního řádu i generální klauzule sousedského práva (ust. § 127 odst. 1 Občanského zákoníku). Zejména své nové členy SVJ upozorňuje, že další porušování těchto povinností může mít za následek až soudem přivolený prodej bytu (§ 14 ZoVB).

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.