Vlastníci bytů jsou povinni oznamovat hlučné stavební práce předem

Vzhledem k opakovaným excesům z poslední doby SVJ znovu důrazně upozorňuje na povinnost vlastníků bytů vyvěšovat oznámení o plánovaných hlučných stavebních pracích nejméně týden předem tak, aby dotčení sousedé měli možnost s majitelem bytu dohodnout podmínky takového zásahu. Nesplnění této povinnosti je vážným porušením domovního řádu i generální klauzule sousedského práva (ust. § 127 odst. 1 Občanského zákoníku). Zejména své nové členy SVJ upozorňuje, že další porušování těchto povinností může mít za následek až soudem přivolený prodej bytu (§ 14 ZoVB).

4 komentáře

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Kde je v zákoně nebo ve stanovách tato povinnost uvedena, podle kterého paragrafu se mám příště řídít?
Jaké Vaše právo jsem podstatně omezil nebo jaký výkon jsem Vám znemožnil?
Co je podle Vás přiměřená míra poměrům neobtěžovat sousedy hlukem, můžete mi to přesně identifikovat?

Vlastnické právo je právem absolutním, jehož základní vlastností je, že působí proti všem (erga omnes).
K žádným excesům nedošlo, to je pouze Váš osobní názor.

Omezujete užívací právo, jakožto akcesorické právo k právu vlastnickému. A to opakovaně až soustavně a v míře nikoliv malé.
K vašim ostatním otázkám doporučuji nastudovat judikaturu a výklady k imisím (§ 127 ObčZ), tam naleznete odpovědi. V tomto kontextu lze odkázat na často citované rozhodnutí NS 22 Cdo 1935/2003 a monografii Quieta non movere Viktora Knappa.

Žádnou takovou povinnost jsem tam nenašel.
Dokázování a určení podle kterého paragrafu nebo rozhodnutí bude soud rozhodovat nechám na samotném soudu.
Vaše odpověď ze dne 10.8.2012 na mé dotazy ohledně rekonstukce:
Pokud jde o stavební práce, o stanovy ani tak nejde, spíš o zdravé sousedské vztahy. A těm obecně neprospívají štěkající psi a rámus vůbec od 22 do 08 hodin, o svátcích a víkendech. SVJ ale do vašeho rozhodnutí zasahovat nemůže. Pokud dodržíte noční klid, domovní řád (vyvěšen např. u výtahu dole) a podmínky stavebního zákona, nemůžeme vám ve zvelebování příbytku bránit. S pozdravem M. Drtina

Asi jste špatně hledal. Pokud si výslovně přejete absolvovat dokazování vašich excesů proti pokojnému stavu před soudem, v zásadě nemám problém vám v tom nevyhovět.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.