Archiv po měsících: Únor, 2013

Odečet měřičů tepla

Náhradní termín odečtu rozdělovačů topných nákladů byl stanoven na středu 27. února 2013 od 18.00 hodin. Týká se bytů č. 13 a 14.

Důrazně žádáme vlastníky/uživatele těchto bytů, aby odečet v tomto termínu umožnili, jinak se vystavují sankci podle ust. § 4 odst. 7 vyhl. č. 372/2001 Sb., kdy při neumožnění odečtu činí spotřební složka nákladů na vytápění v daném bytě 1,6 násobek průměrné hodnoty. Číst dále

Vyklizení společných prostor ve sklepě

Zdvořile žádáme vlastníky a nájemníky, kteří nepotřebný nábytek a další vyřazené vybavení svých domácností „odložili“ do společných prostor v suterénu domu (např. do sklepních sušáren), aby si tyto věci vyklidili nejpozději do konce února 2013.

Číst dále

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.