Archiv po dnech: 7 ledna, 2013

Samoodečet rozdělovačů topných nákladů

Vedeni cílem minimalizovat zásahy SVJ do soukromí vlastníků a nájemníků bytů nabízíme možnost oznámit roční náměry rozdělovačů topných nákladů (měřiče připevněné na radiátorech) samoodečtem, a to těmito třemi způsoby:

Samoodečet musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme až do 31.1.2013. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a v první polovině měsíce února v těchto bytech provede odečet osobně pracovník k tomu pověřený SVJ.

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.