Archiv po dnech: 14 listopadu, 2011

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 6. prosince 2011

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává shromáždění. To se uskuteční v úterý 6. prosince 2011 od 19.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu
  1. odstranění havarijního stavu stěnových železobetonových panelů lodžií
  2. zateplení pláště budovy
  3. rekonstrukce výtahu
 3. výběr dodavatele vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
 4. pojištění domu (nabídka České pojišťovny, a.s.)
 5. personální změny ve výboru SVJ, volba náhradníků
 6. zrušení účtu SVJ u Komerční banky

Číst dále

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.