Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 6. prosince 2011

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává shromáždění. To se uskuteční v úterý 6. prosince 2011 od 19.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu
  1. odstranění havarijního stavu stěnových železobetonových panelů lodžií
  2. zateplení pláště budovy
  3. rekonstrukce výtahu
 3. výběr dodavatele vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
 4. pojištění domu (nabídka České pojišťovny, a.s.)
 5. personální změny ve výboru SVJ, volba náhradníků
 6. zrušení účtu SVJ u Komerční banky

Pro přijetí usnesení k bodu 4 je zapotřebí souhlasu 75 % všech vlastníků. Prosíme proto vlastníky, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou na shromáždění přijít, aby za sebe poslali souseda či jiného zástupce vybaveného plnou mocí. (Úřední ověření není nutné!)

Případné dotazy či připomínky ke Shromáždění prosím směřujte na předsedu výboru společenství, e-mail: svj@praha-9.eu.

Příloha: Pozvánka

Vzor plné moci (ke stažení)

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.