Aktualizace kontaktních adres vlastníků

Při distribuci nových předpisů záloh se ukázalo, že řada vlastníků má v katastru nemovitostí zapsanou jinou adresu trvalého pobytu, než na jaké se skutečně zdržuje (a přijímá poštu). Katastr nemovitostí nemá (zatím) propojené databáze s evidencí obyvatel. Změna adresy trv. pobytu při výměně OP se do katastru automaticky nepromítne.

Protože kromě tohoto veřejného seznamu vlastníků nemáme přístup k žádné jiné databázi kontaktních adres, žádáme vlastníky, aby uvedli svou adresu trvalého pobytu vedenou katastrem nemovitostí do souladu se skutečností, a to bezplatně přes formulář ČÚZK, anebo alespoň oznámili SVJ kontaktní adresu, na které přijímají poštu (tato nemusí být shodná s adresou trvalého pobytu). Veškeré změny lze oznámit buď e-mailem na adresu svj@praha-9.eu, anebo vhozením do schránky společenství v přízemí domu.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.