Účetní závěrka za rok 2016

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2016. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.