Archiv po dnech: 18 dubna, 2013

Účetní závěrka za rok 2012

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2012. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.