Archiv po dnech: 25 října, 2012

NS: Shromáždění SVJ nemůže svým rozhodnutím změnit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.11.2011, sp. zn. 29 Cdo 406/2010

Do působnosti shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek nespadá rozhodování o změně prohlášení vlastníka budovy v částech obsahujících rozdělení budovy na jednotky a společné části domu (§ 4 odst. 2 písm. b/ a c/ zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů).

Číst dále

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.