Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 14.1.2010

Výbor Společenství navrhne na nejbližším Shromáždění vlastníků hlasování o:

  1. změně způsobu výpočtu záloh a vyúčtování za správu domu a služeb souvisejících s bydlením, nově podle spoluvlastnického podílu na společných částech domu
  2. zvýšení příspěvku do tzv. fondu oprav na 11 Kč/m2
  3. zřízení bezplatně vedeného bankovního účtu SVJ, který by následně nahradil současný zpoplatněný účet u Komerční banky

Podoba návrhů vyplývá z usnesení přijatých na schůzi výboru SVJ dne 14.1.2010. Detailní znění návrhů je ke stažení v zápisu ze schůze výboru. (PDF – 165 kB)

Příští Shromáždění vlastníků jednotek by mělo být svoláno na druhou polovinu února. Závisí to na termínu dodání účetních podkladů pro vyúčtování a výpočet záloh za služby (teplo, voda, ohřev vody).

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.