Oznámení o odečtu energií a o kontrole evidence osob žijicích ve společné domácnosti

V úterý 17. ledna 2017 od 18.00 hodin a v náhradním termínu v neděli 22. ledna 2015 od 18.00 hodin proběhnou ve všech bytech v domě:

  1. odečty bytových vodoměrů s kontrolou neporušenosti plomby,
  2. odečty náměru elektronických rozdělovačů topných nákladů (RTN) u vlastníků, kteří do té doby nevyužijí možnosti samoodečtu,
  3. kontrola evidence osob žijících ve společné domácnosti podle ust. čl. XIV odst. 2 písm. c) Stanov SVJ.

Samoodečet předaný prostřednictvím internetového formuláře, e-mailem na adresu svj@praha-9.eu nebo písemným oznámením vhozeným do schránky SVJ v přízemí domu musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme až do 15.1.2017. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede v uvedených termínech odečet osobně zmocněný člen výboru.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.