POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ: rekonstrukce vstupních portálů a prosklených společných částí domu

Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, se sídlem Praha 9, Místecká 450, IČ: 272 13 498,

vyhlašuje poptávkové řízení

na dodavatele rekonstrukce vstupních portálů s elektronickým zámkem na RFID čip, s off-line evidencí průchodů, vč. instalace schránek do prostoru vstupních dveří a zvonkového tabla, a dále s předpokládaným využitím dotačního programu Nová zelená úsporám výměnu prosklených společných částí severní strany domu (8 pater mimo nástaveb).

Specifikace požadavků:

 1. Rekonstrukce vstupních portálů
  • jedná se o dva vstupy do panelového bytového domu z uliční úrovně (bez zvýšeného nástupu)
  • dodávka zahrnuje vybourání, odvoz a likvidaci původního vstupního portálu, instalaci a montáž nových dveří, instalaci 31 poštovních schránek zabudovaných do konstrukce vstupu, instalaci a nastavení zvonkového tabla z obou stran domu a systému domovního telefonu
  • dodávku, instalaci a montáž systému elektronického odemykání dveří na RFID čip pracující na frekvenci 13.56 MHz, kompatibilní s MIFARE; zadavatel bude následně správu čipů a oprávnění administrovat sám; systém musí umožňovat záznam průchodů alespoň s uložením času a identifikátoru čipu, alespoň v rozsahu 200 posledních průchodů – tyto údaje budou přenositelné přes kartu (čip) administrátora a takto off-line prohledávatelné.
  • čipový systém bude rozlišovat přístup ve dvou režimech: (i) časově a počtem vstupů neomezený, (ii) časově a/nebo počtem vstupů limitovaný – limitace bude vycházet z údajů nahraných v čipu
 2. Výměna prosklených částí společných prostor ze severní strany domu

  • předpokládá se využití DP Nová zelená úsporám; administraci čerpání dotace obstarává dodavatel
  • lze částečně vyjít z projektové dokumentace vypracované pro zadavatele v roce 2010 (původní projekt počítal s komplexní revitalizací domu vč. zateplení pláště)
  • dodávka zahrnuje vybourání, odvoz a likvidaci původních oken, instalaci a montáž nových od 1. NP do 8. NP (bez nástaveb)
  • původní okna budou nahrazena plastovými s tepelnými vlastnostmi, které vyhoví požadavkům pro čerpání dotace

Součástí poptávky není zateplení pláště domu!

Kritériem hodnocení nabídek je cena a míra splnění požadavků poptávajícího. Lze podat nabídku na obě či jen jednu součást poptávky; tuto však je nutné realizovat vcelku (tj. např. rekonstrukce vstupních portálů vč. elektronického zámku dveří a systému domovního telefonu).

Prohlídka na místě je možná i bez účasti zástupce poptávajícího. Všechny části domu dotčené tímto poptávkovým řízením jsou přístupné či viditelné z uliční úrovně. Po dohodě přes níže uvedený e-mail je případně možné v podvečerních hodinách pro zájemce zpřístupnit i vnitřní části.

Lhůta pro příjem nabídek: pátek 12. června 2015 ve 12:00 hod.

Předpokládaný termín realizace: srpen – září 2015

Nabídky lze zaslat e-mailem: rekonstrukce@praha-9.eu nebo písemně na adresu: Společenství pro dům čp. 450, Místecká 450, 199 00  Praha 9 – Letňany. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel.

Poptávající si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoliv zrušit.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.