Roznášíme vyúčtování za rok 2014

Ve středu 6. května 2015 od 19 hodin budeme roznášet vyúčtování záloh na správu domu a pozemku a služby související s bydlením za rok 2014.

Každému z vlastníků se napřed pokusíme předat vyúčtování osobně proti podpisu. Po neúspěšném pokusu budeme vyúčtování rozesílat doporučenou poštou.

V případě, že máte na zálohách přeplatek, je k vyúčtování připevněna žádost o vrácení tohoto přeplatku. Na výběr je buď poukázání přeplatku zpět na ten účet, z něhož byla zaslána poslední platba zálohy, na jiný účet nebo započtení přeplatku vůči budoucím platbám.

Připomínáme, že pokud tuto dispozici, jak s přeplatkem naložit, písemně nedostaneme, nezbude než tento přeplatek dál evidovat a v dalším roce jej započíst do nadcházejícího vyúčtování.

Do 21 dnů ode dne doručení je možné proti vyúčtování podat reklamaci, adresovanou výboru SVJ. Splatnost vyúčtování vyplývá z vyhl. 372/2001 Sb.; případné nedoplatky jsou splatné k 31.7.2015. V případě uznaných reklamací se lhůta splatnosti prodlužuje o měsíc, tj. do 31.8.2015.

Vykázané přeplatky odpovídají stavu k 31.3.2015. Všechny následně vzniklé přeplatky budou vypořádány až v rámci vyúčtování za rok 2015.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.