Archiv po dnech: Duben 20th, 2014

Účetní závěrka za rok 2013

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2013. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.