Vyklizení společných prostor ve sklepě

Zdvořile žádáme vlastníky a nájemníky, kteří nepotřebný nábytek a další vyřazené vybavení svých domácností „odložili“ do společných prostor v suterénu domu (např. do sklepních sušáren), aby si tyto věci vyklidili nejpozději do konce února 2013.

Velkoobjemový kontejner bude u křižovatky ul. Místecká a Jablůnkovská přistaven 22. února.

Po tomto datu zajistí likvidaci SVJ na společné náklady; pokud bude zjištěn původce sklepního skladiště ve společných prostorách, budou mu náklady vyklizení předepsány k úhradě.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.