Odečet měřičů tepla

Náhradní termín odečtu rozdělovačů topných nákladů byl stanoven na středu 27. února 2013 od 18.00 hodin. Týká se bytů č. 13 a 14.

Důrazně žádáme vlastníky/uživatele těchto bytů, aby odečet v tomto termínu umožnili, jinak se vystavují sankci podle ust. § 4 odst. 7 vyhl. č. 372/2001 Sb., kdy při neumožnění odečtu činí spotřební složka nákladů na vytápění v daném bytě 1,6 násobek průměrné hodnoty.

V úterý 12. února 2013 od 18.00 hodin provedeme v domě odečty náměru rozdělovačů topných nákladů (RTN) u těch bytů, kde nebylo využito samoodečtu, nebo u kterých vykazuje nahlášený stav chyby.

Týká se to bytů č. 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 a 23.

Odečty vizuální kontrolou provedou p. Látal a p. Walter. Žádáme vás o zpřístupnění RTN natolik, aby bylo možné údaje z displeje přístroje odečíst.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.