Archiv po dnech: 4 ledna, 2018

Zápis ze Shromáždění ze dne 4. ledna 2018

Shromáždění vlastníků jednotek dne 4. 1. 2018:

  • vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství,
  • schválilo účetní závěrku za r. 2016,
  • zvolilo p. Václava Krátkého členem výboru SVJ,
  • souhlasilo s poptáním vodoměrů s rádiovým modulem kompatibilním s EITN tak, aby bylo možné rozúčtovat náklady na teplo mezi SVJ 450 a SVJ 451, a případnou nouzovou variantu nákupu vodoměrů bez rádiových odečtů,
  • pověřilo výbor, aby poptal dodavatele rekonstrukce lodžií a fasády po obou stranách domu,
  • souhlasilo s provedením výměny PVC ve společných prostorách, úpravě světla před kočárkárnou na fotobuňku, výměnou schodišťových vypínačů, instalací zabezpečovacího zařízení do požárních hydrantů a jejich doplnění tak, aby splňovaly požární předpisy,
  • udělilo souhlas se stavebními úpravami v souvislosti s propojením bytů č. 4 a 5 s podmínkou, že tento zásah bude proveden podle statického posudku a nenaruší nebo neohrozí ostatní části domu,
  • pověřilo výbor, aby s SVJ 451 jednal o dohodě na způsobu rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu,
  • schválilo výplatu odměny 600 Kč panu Walterovi za vyklizení prostoru sušárny.

Číst dále

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.