Magistrát odmítl přezkoumat výhrady SVJ proti Letňanským lentilkám

Stavební odbor Magistrátu zaslal se dvouměsíčním zpožděním (!) své rozhodnutí ze dne 23.11.2012, kterým zamítl jako nepřípustné odvolání SVJ 450 do územního rozhodnutí Letňanských lentilek.

Aktivní legitimaci odvolatele přitom odvolací orgán zkoumal nikoliv podle stavebního zákona, který ji SVJ v tomto typu řízení bez dalšího přiznává, ale dovozuje ji z vymezení předmětu činnosti SVJ dle zákona o vlastnictví bytů. Argumentace MHMP je v této zásadní otázce nepřesvědčivá, podobně jako byla v případě prvoinstančního rozhodnutí. Navíc řízení je zatíženo procesní vadou, kdy se správní orgán napřed řádně nevypořádal s námitkami podjatosti úředních osob a úkonů opominutého účastníka.

Výbor Společenství, vázán vůlí pléna shromáždění z 18.9.2012, bude dále zastávat odmítavý postoj k projektu Letňanské lentilky a proti rozhodnutí podá správní žalobu s návrhem na odklad vykonatelnosti.

Příloha:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.