Archiv po měsících: Květen, 2011

Avízo: výměna bytových vodoměrů na TUV

Vedle už oznámené výměny vodoměru na patě domu brzy vyprší životnost i poměrových bytových vodoměrů na teplou vodu. Firma Ronica, s.r.o., která stále ještě pro naše SVJ servis měření a rozúčtování teplé vody zajišťuje, proto dopředu avizuje, že od konce května do konce července bude v Letňanech tyto bytové vodoměry měnit.

Přesný termín výměny bude včas dopředu oznámen na vchodových dveřích, příp. na nástěnce SVJ.

E-mail Ronica, s.r.o. ze dne 12. 5. 2011

NS: Prodejem bytu dluhy vůči SVJ na nového vlastníka nepřecházejí

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.12.2010, sp.  zn. 22 Cdo 242/2009

Vztah mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníkem jednotky, týkající se plateb záloh na správu domu ve smyslu § 15 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů, je vztahem závazkovým (obligačním). Změna v subjektech závazkového vztahu je možná jen na základě důvodů uvedených v zákoně, především v části osmé, hlavě první, oddílu čtvrtém občanského zákoníku. Protože závazkové vztahy jsou vztahy mezi konkrétními osobami a jejich přechod na nabyvatele věcí, kterých se týkají, je výjimkou z pravidla, nelze ustanovení o takovém přechodu vykládat extenzívně.

Číst dále

Ve středu 25.5. ráno nepoteče voda!

Kvůli výměně vodoměru na patě domu bude ve středu 25. května 2011 po 8. hodině ranní přerušena dodávka vody do celého domu.

Odstávka by neměla trvat déle než 20 minut, přesto s ohledem na to, v jakém je prováděna čase, upozorňujeme nájemníky a vlastníky bytů, aby se na tento krátkodobý výpadek v dodávce teplé i studené vody předem připravili.

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.