Pravidla pro rozúčtování tepla a teplé vody se od ledna 2016 změní

S účinností od 1.1.2016 začne platit vyhláška MMR 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tou bude nahrazena stávající vyhláška č. 372/2001 Sb; ve smyslu přechodných ustanovení § 7 odst. 2 se však rozúčtování nákladů za rok 2015 provede podle dosavadních pravidel (372/2001 Sb.).

Co bude jinak?

Rozdělení nákladů na dodávku teplé vody dozná změn ve stanovení velikosti základní a spotřební složky. Zatímco dosud bylo 40 % nákladů rozpočítáno podle podlahové plochy bytové jednotky a 60 % podle spotřeby, od zúčtovacího období 2016 se poměr mění na 30 % základní složka a 70 % spotřební složka.

Dále vyhláška počítá s právem SVJ vymezit u nákladů na teplo základní složku šířeji než dnes. Nově je SVJ limitováno rozmezím 30 – 50 % pro základní složku a zbytek pro spotřební složku.

V souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 k vyhl. 372/2001 Sb. (str. 4) však SVJ s přihlédnutím k technickému řešení otopného systému nadále bude využívat doporučovanou variantu 50/50, tj. pro poměrové indikátory vytápění velikost základní složky 50 %.[1]

Zásadní změnu bude nová vyhláška znamenat pro domácnosti s nadprůměrnou spotřebou. Zatímco dosud se uplatňovala korekce +/- 40 % průměrných nákladů na vytápění v domě, nově se zavádí korekce -20 % až +100 %. Tedy domácnosti, které na teple ušetří více než 20 % průměrných nákladů na 1 m2, zaplatí za vytápění 80 % průměrných nákladů, a naopak domácnosti, které si rády přitopí, budou nově limitovány až dvojnásobkem průměrných nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy.

Ke stažení: Plné znění vyhlášky č. 269/2015 Sb.


 

[1] „Volba podílu základní a spotřební složky není věcí hlasování resp. dohody zúčastněných, ale vychází z technického řešení otopného systému a způsobu indikace. Pro poměrové indikátory vytápění tepla by tento podíl měl být 50/50. Toto základní dělení nákladů vyhovuje zejména těm způsobům rozúčtování, která jsou založena na registraci teploty na otopném tělese (jako průvodní jev dodávky tepelné energie do prostoru z otopného tělesa umístněného v místnosti) nebo na nepřímém registrování teploty na odtokové trubce z otopného tělesa. Pro jiné způsoby rozúčtování, které jsou založeny na měření tepla kompaktními měřiči, tepla (kalorimetry) nebo na přímém registrování teploty v prostoru bytu a vnějšího prostředí (denostupňová metoda) se doporučuje zvolit v rámci povoleného rozpětí nižší podíl základní složky.“ [dostupné online: http://www.mmr.cz/getmedia/06cecff0-9163-45c2-b586-4256923033cd/Metodicky-pokyn-28203_2002.PDF]

22 komentářů

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Dobrý den,

v bytových domech, kde je centrální vytápění, jsou např. namontované termostatické ventily.
Lze je nastavit, při požadované teplotě se ventil uzavře. Bytem však prochází společné potrubí
pro další byty nad ním. Pořád se tak uvolňuje nechtěné teplo. V potrubí je i více než 70°C teplá voda. Toto nechtěné
teplo v bytech, sklepech a jiných společných prostorech se potom rozpočítá mezi všechny nájemníky.
Ve společných prostorech je snad většinou izolace. Je potřeba, aby byla kvalitní.
Myslím si, že by bylo dobré, pokud je panelák zateplený snížit alespoň teplotu otopné vody v bytech na 30 – 40°C.
Pokud je izolace dostatečně silná. Vytvořit z domu nízkoenergetický, nebo i pasivní dům. Odpojit se od centrální kotelny.
Centrální koteleny, spaloveny nemájí zájem, aby se příliš šetřilo. Menším zlem by mohl být společný kotel pro všechny přímo v domě.
Zase je zde společné zbytečné potrubí. Odpadnou zbytečné ztráty a kolující ohřátá voda ve splolečném potrubí mezi jednotlivými bytovými domy.
Nejsem zastáncem centrálního vytápění. Vždy snad budou nějaké neshody.
Ideální řešení je decentralizace vytápění v pasivním bytovém domě až na úroveň jednotlivých bytů. Každý si topí (netopí), tak jak potřebuje.
Není žádné společné potrubí, vysoké úspory. Žádné neshody mezi nájemníky, ušetří všichni.
V bytových domech je také špatný vzduch. Pomoci může rekuperace. Měla by být v zateplených domech, aby nevznikaly plísně.
Odcházející vzduch ohřívá ten čerstvý z venkovního prostředí. Tím se také šetří, nemusí se větrat okny.
http://www.tzb-info.cz/4613-problematika-bytoveho-vetrani
http://vetrani.tzb-info.cz/317-prehled-trhu-rekuperacnich-jednotek

S pozdravem,
K.V.

Dobrý den, chci se informovat, máme 4 pokojový byt, plus kuchyň a jídelnu všude je ústřední topení, z toho v jídelně a v ložnici topíme doopravdy velmi málo.Dům je zateplený a je provedena výměna oken, na topení máme digitální měřiče.Bydlíme pod střechou. Máme mít schůzi kde budeme projednávat odstranění měřičů tepla. Můžete mi poradit zda měřiče ponechat nebo dát pryč. V dnešní situaci fakt nevím. Děkuji Blanka.

  Hezký den,
  odstranění měřičů tepla (EITN) by byl jednoznačně postup v rozporu s ust. § 7 odst. 4 písm. g) zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Navrženým postupem by se vaše SVJ dopustilo správního deliktu podle § 12a odst. 1 písm. i) bod 1. a za to mu hrozí sankce do výše 200.000,- Kč.
  Jedna věc je instalace EITN a jiná věc je, zda podle náměrů na nich je nutné rozúčtovávat. Zatímco zákonem je zakotvena povinnost mít na radiátorech měřiče nainstalované, žádný zákon (ani jiný právní předpis) nestanoví povinnost podle nich rozúčtovávat spotřebu tepla.

dobry den ptřebovali bychom poradit bydlíme s přítelem ve starší bytovce z roku 65,ktera není zateplená má v baráku svoji kotelnu,výměnu oken máme,ale ne všichni,žije tu o hodně starší generace než jsme my..o 20let,tj…kolem 80,střecha v dezolátním stavu,nechtějí si vzít uvěr,az se našetří polovina,balkony o těch se ani nemluví,rezavé….na schůzi se projednával tento novy zákon,nová vyhláška,navrhuji postupovat stejně,kdyz to vsichni odsouhlasime,měřáky na radiatorech máme,,,nic se nam nedokáže prosadit,zateplení ani nová střecha ani balkony,protože je nás těch mladšich málo,loni nas to vytopilo,střechou,bydlíme pod ní,udělalo se to nejnutnější a jede se dál,jsme dvojvchodová budova bytovky,nehledě na to že máme v bytě pořád plisen hlavně vzimě,máme na oknech pořád mikro a dost topime…jsme neštastni,ale přitel to nechce opustit,je to byt po rodičích,jinak je tu rovina blízko do města,k lékaři,jsme samostatná bytovka klid dvur,ale jinak….diky za info

  Hezký den,
  těžko radit. Píšete, že se vám nic nedaří prosadit, z čehož lze usuzovat, že v rámci shromáždění nemáte většinu. § 1209 občanského zákoníku sice dává přehlasovanému vlastníku domáhat se u soudu nahrazení vůle shromáždění, ale jen v případech, kdy se vás nesejde dostatek, nebo kdy je přijato usnesení, se kterým přehlasovaný vlastník nesouhlasí. Soudy však vyložily, že jedná-li se o důležitou záležitost (což bude v případě stavebních prací v řádech statisíců až milionů korun bude vždy), připadá v úvahu pouze určení (vyslovení) neplatnosti usnesení přijatého shromážděním. Ingerence státu do vnitřních poměrů právnické osoby (shromáždění vlastníků) ve formě nahrazení projevu vůle soudním rozhodnutím je u těchto důležitých záležitostí nepřípustná (z rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 399/2012-135).
  Takže nezbývá než hledat cestu k dohodě, anebo se odstěhovat dříve, než vám dům spadne na hlavu.

Rozúčtování nákladů za ohřev vody tím, že 30% nákladů se rozúčtovává podle velikosti bytu je nespravedlivé k lidem s malou spotřebou a většími byty. Náklady na ohřev vody velikost bytu nijak neovlivňuje, ani spotřebu sousedů. Spotřeba TV je přesně měřitelná cejchovanými vodoměry. Jaký je důvod tohoto způsobu rozúčtování?
Prosím o vysvětlení.

  vyhl. 372/2001 Sb. mluví v § 5 jasně:

  (1) Náklady na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce za zúčtovací období tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu.
  (2) Náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody rozdělí vlastník na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů.
  (3) Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.

  Tato vyhláška platí pro r. 2015. V nové vyhlášce (269/2015 Sb.) je sice dána větší volnost, ale § 4, 5 je formulován tak nešťastně, že to může vést i ke zhoršení stávajícího stavu, který – narozdíl od vás – nepovažujeme za nespravedlivý.

Dobrý den,
přišlo rozúčtování tepla a teplé vody. Je tam složka základní a spotřební a pak ještě kolonka Teplá voda napsaná spotřeba x nějaká cena. Nechápu, proč když tam mám zaúčtované kolonky základní a spotřební složku?
Děkuji za odpověd.

Dobrý den, mám skromný dotaz. Zvážil vůbec někdo, proč musím platit za vyúčtování tepla jako mourovatá do nekonečna. Minulý rok jsme ještě neměli měřiče na topení, tak se to počítalo entetyky dva špalíky a doplácelo se fest. Od ledna t.r. máme měřiče na topení a ejhle. Vyúčtování opět přišlo a nic se nezměnilo a platím zase jako mourovatá. Ne, že mám odečty nízké, ale trpím za to, že bydlím uprostřed a tak se našel nový fígl. Zohlednění bytu kde ho máte a pak vám dají takový součinitel koof., že mi ve finále vyskočí taková konečná suma, že nějaké uzákoněné měřiče , jsou na dvě věci. Myslím si, pokud je dům zateplen, jako náš, neměli by být žádné rozdíly v kooficientech. A to se mi nikdo nezeptá, že nade mnou v zimě nikdo netopí, pode mnou taktéž, ale jsi uprostřed, tak plať Máš byt zohledněn Q.JV koof. 1,43, tak soused na kraji se zateplením si může topit jako divý. Proč ne , když má koof. 0,6275 a je vysmátý. Kde jsou ty spravedlivé zákony. Nejlépe by bylo udělat si uprostřed bytu ohniště jako za doby kamenné a byla bych vychychtaná. Ale co, jsem pouze jedna z těch, na kterých se tyto nesmyslné zákony vztahují.
Děkuji za odpověď.

  Pokud máte měřiče na topení teprve od ledna, spáchalo vaše SVJ správní delikt podle § 12a odst. 1 písm. i) zák. č. 406/2000 Sb. a je ohroženo sankcí do výše 200.000 Kč. To za prvé.
  Máte-li za to, že rozúčtování tepelných nákladů neodpovídá vyhl. č. 372/2001 Sb., využijte opravných prostředků proti vyúčtování a nesoulad namítejte. Neuspějete-li, můžete se obrátit na soud. To za druhé.
  Faktem však zůstává, že legislativa v oblasti vytápění a energetiky je tak žalostná, že nedává jednoznačnou odpověď na otázku, jak má vypadat spravedlivé rozúčtování. Bohužel nová vyhl. č. 269/2015 Sb. účinná od letošního ledna situaci ještě více zhoršuje. Možná proto budete překvapena, čeho všeho se dočkáte ve vyúčtování v roce příštím…

Dobry den bydlíme v pronajaté bytě zelenecska a majitel nám chce zvýšit nájem pro nadprůměrnou spotřebu vody . Moc prosím zdali mi můžete sdělit jak a kde si můžeme ověřit spotřebu vody a ceny za teplou a studenou vodu za 1 kub. předem děkuji za vaši odpověď

  Spotřebu vody máte zachycenou bytovými vodoměry. Z jejich náměrů se vychází při rozúčtování spotřeby naměřené patním (fakturačním) vodoměrem mezi jednotlivé byty. Jedná se o poměrová měřidla (v poměru náměru vašeho bytu ku celkovému náměru za celý dům se rozúčtovává daná celková spotřeba. Cena 1m3 studené vody je na stránkách PVK. U teplé vody se k tomu dopočítávají náklady na ohřev, které jsou různé.

Dobrý den, stala jsem se od 08/16 členem představenstva SVJ Družstevní ochoz Praha 4. Je nás 7 vchodů 155 vlastníků a těžko se dohadujeme. Nyní tvoříme nové stanovy a zde je i rozúčtování teplé vody. Dříve jsme to řešili tak že naše správcovská firma dostala od teplárny vyúčt.každého vchodu a tak každý vchod pak rozúčtovala na byt. Nyní chtějí obyvatele takzv. pětidomu (my jsme dvojdům-dva vchody), aby se sečetla všechna spotřeba za 7 vchodů a pak jednotlivě rozúčtovala na byty. Já osobně proto nejsem a hci vás poprosit o váš názor eventuálně argumentaci proč máme zůstat u loňského způsobu rozúčtování. Jak je to podle zákona? moc děkuji za brzkou odpověď a přeji příjemný den
Andrea Stejskalová

  Dobrý den,
  posouzení dané věci záleží na spoustě neznámých, o kterých se nezmiňujete:

  • jak je nastavena smlouva s teplárnou?
  • kdo je odběratelem,
  • jde o společné předávací místo, nebo každý vchod má vlastní výměník (měřidlo tepla)?
  • kdo je zúčtovací jednotkou?
  • je zde dohoda o způsobu rozdělení nákladů odlišná od vyhlášky, nebo se postupuje podle vyhlášek?

  Zcela obecně: pokud je teplo pro všech 7 vchodů připravováno z jedné objektové předávací stanice (1 odběrné místo) a zde jsou také jediná fakturační měřidla (kalorimetr + vodoměr na vstupu do OPS), pak je logické, že celkové množství bude rozúčtováno v poměru podle náměrů vdm a EITN mezi koncové spotřebitele (domácnosti). Jestliže každý vchod má svůj výměník, nebo alespoň své rozvody opatřené měřidly, pak výchozí hodnotou, která se dále rozúčtovává, je náměr na těchto rozvodech (tomto výměníku) a nezajímá vás náměr ostatních 7 vchodů. Analogicky to platí i u dvojvchodů (mají společný výměník).

  Každopádně stav, kdy by byly ignorovány náměry na rozvodech do každého domu a rozpočítávala by se celková spotřeba pro celý dům (všech 7 vchodů), není souladný s platnou legislativou.

Před výměnou vodoměrů jsem žádala zaslepení TUV.Přesto mi byl vodoměr
na teplou vodu namontován.Teplou vodu nepotřebuji.V bytě jsem málo.
Znám zákon 269 znám.Vodoměr nepoužívám a používat nebudu.
A platit za vodoměr a k tomu měsíční poplatek nechci.Poplatek za výhřev
ano.Žádost o nahlédnutí do smluv naše SVJ neumožňuje a naopak výbor
naprosto nefunkční.Ani na oprávněnou reklamaci neodpoví a to i správce.
Tak mi odepište.Musím platit za vodoměr TUV?Dle jakého zákona?
Když TUV nebudu potřebovat.Chci vodoměr odmontovat a vrátit peníze za rok a půl.Byt mám ve vlastnictví.

  Pokud je dům zkolaudovaný se společným rozvodem tepla, pak není možné „žádat zaslepení TUV“. Nejste povinna odebírat teplo, ani teplou vodu. Jste povinna hradit *možnost* odběru teplé vody a tepla.
  Z toho důvodu jste povinna strpět instalaci vodoměru TUV (porušení této povinnosti zákon sankcionuje stanovením náhradního odběru) a hradit náklady na ohřev vody. Reklamace, která toto zpochybňuje, není bez dalšího oprávněná.

   Nenapsal jste, kterým zákonem jsem povinna strpět a platit vodoměr a měsíční
   poplatek za měřič TUV, který nepotřebuji v bytě os.vl. ?A jakým náhradním odběrem?Když tam měřič nebude a je dnes
   vypnutý.Který prosím zákon toto má za povinnost? Sankcionuje v bytě os.vl.?Nestačí doplatek za výhřev?
   Zákon 269 o teplé vodě snad o povinnosti vodoměru na TUV nic neříká.Jen o
   výhřevu -doplatku.Mám nárok na zaslepení teplé vody,když jí nepotřebuji a nechci?Pouze budu platit příspěvek na výhřev.Na to mi prosím odpovězte.Když jste mi odpověděl,že nejsem povinna teplou vodu odebírat? Tak na ,co mi bude nový a nepoužitý měřič TUV? Který jsem před instalací předem nepožadovala-nechtěla. Děkuji za jasnou odpověď.

    Ctěné pozornosti doporučuji zejm.:

    § 3 odst. 5, § 4 odst. 4 vyhl. č. 269/2015 Sb.,
    § 1183 odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku

    Zákon vám ukládá povinnost strpět instalaci měřiče, spolu se sankcí, pokud této povinnosti nedostojíte.

    Prosím vezměte na vědomí, že toto jsou stránky konkrétního SVJ, nikoliv obecná právní poradna pro členy cizích SVJ.

     Dobrý den,
     prosím Vás o radu: Jsme SVJ o pěti vchodech (panelák). 1 výměníková stanice.
     Po vydání nové vyhlášky, se neustále dohadujeme, jak rozúčtovat teplo. Jedni jsou zásadně pro základní složku 30% a spotřební složku 70%.
     Druzí jsou pro stávající rozúčtování základní složku 40% a spotřební složku 60%.
     Prosím poraďte mi, co je pro nás, jako poslední rohový vchod výhodnější.
     Děkuji za odpověď

     Plichtová Zuzana – předseda

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.