Náhradní termín pro výměnu vodoměrů

Druhý a poslední termín výměny vodoměrů je stanoven na středu 16.1.2012 v době od 16.00 do 17.00 hod.

Výměna se týká bytů č. 19,22 a 28, kde jejich uživatelé nebyli v prvním termínu zastiženi, a vyžadována je také znovu přítomnost nájemníka z bytu č. 17.

Telefonní kontakt na technika provádějícího výměnu je: 724 958 523 (p. Vodička).

Upozorňujeme, že zpřístupnění bytu za tímto účelem je zákonnou povinností jeho uživatele. Podle ust. § 5 odst. 7 vyhl. 372/2001 Sb., je SVJ oprávněno při znemožnění odečtů spotřeby účtovat trojnásobek průměrné spotřební složky přepočtené na velikost podlahové plochy.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.