Oznámení o odečtu energií, o kontrole evidence osob žijicích ve společné domácnosti a hlasování per rollam

V neděli 18. ledna 2015 od 18.00 hodin a v náhradním termínu ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 18.00 hodin proběhnou ve všech bytech v domě:

  1. odečty bytových vodoměrů s kontrolou neporušenosti plomby,
  2. odečty náměru elektronických rozdělovačů topných nákladů (RTN) u vlastníků, kteří do té doby nevyužijí možnosti samoodečtu (viz níže),
  3. kontrola evidence osob žijících ve společné domácnosti podle ust. čl. XIV odst. 2 písm. c) Stanov SVJ,

a vlastníkům bytů bude předána hlasovací listina pro rozhodnutí mimo shromáždění (hlasování per rollam) o návrhu usnesení v tomto znění:

„S účinností ode dne 1. února 2015 se zvyšuje příspěvek do tzv. fondu oprav (příspěvek na správu domu a pozemku) na částku 22 Kč/m2.“

Samoodečet předaný prostřednictvím internetového formuláře, e-mailem na adresu svj@praha-9.eu nebo písemným oznámením vhozeným do schránky SVJ v přízemi domu musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme až do 16.1.2015. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede v uvedených termínech odečet osobně zmocněný člen výboru.

Z předané trojice údajů lze ověřit, že s měřičem nebylo nijak neoprávněně manipulováno a že vykázaný stav odpovídá skutečnosti. Tam, kde o tom vznikne pochybnost, bude přístroj vždy fyzicky zkontrolován odečítačem.

Příloha:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.