Oprava chyby ve vyúčtování

Nedopatřením se v nyní distribuovaných vyúčtováních za loňský rok objevila chyba na řádku Vodné a stočné. Ve třetím sloupci (Náklady v Kč) se omylem při převzetí dat z databáze dosadil náměr bytového vodoměru namísto částky skutečných nákladů.

Ubezpečujeme vlastníky, že tato chyba nemá vliv na správnost celkové bilance vyúčtování (sloupec Rozdíl v Kč). Správnou hodnotu v řádku Vodné a stočné zjistíte odečtením hodnoty ve sloupci Rozdíl v Kč od sloupce Záloha. Kontrolou opravy je, že součet hodnot ve sloupci Náklady v Kč odpovídá hodnotě na posledním řádku (černě podbarveném).

Ve vyúčtováních, která nebyla dne 30.4. doručena, je tato chyba opravena. Celkem 7 již doručených vyúčtování s chybou je možné reklamovat; reklamace bude uznána jako oprávněná a budou vystavena opravná vyúčtování. Současně s tím bude o 1 měsíc prodloužena splatnost vyúčtování (§ 7 odst. 5 vyhl. 372/2001 Sb.).

Za případné komplikace spojené s chybou ve vyúčtování se velice omlouváme.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.