Přestupky? Ty letňanská radnice téměř neřešila

Zajímavý úkaz bylo možné pozorovat před volbami. Zřejmě ve snaze si to co nejméně rozházet s voliči z řad občanů, kterým pravidla příliš neříkají, omezila přestupková komise činnost na minimum. Za letošní rok zatím udělila na pokutách za celkem 27 ukončených řízení jen 45.100 korun. Daňového poplatníka však stojí „práce“ této komise téměř desetkrát víc. Vyplývá to z údajů, které SVJ získalo s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Například rušení nočního klidu patří k přestupkům, kde byla zdejší radnice velmi benevolentní. Za loňský rok ukončila řízení jen ve třech případech a neudělila žádnou pokutu. Během letošního roku řešila tyto přestupky 4 a pachatele potrestala v úhrnu částkou astronomických 100 korun. Na činnost přestupkové komise přitom letňanská radnice za stejné období vynaložila 390.509 Kč (loni za celý rok 541.847 Kč).

Statistika ukazuje, že institut, který by měl v obci zajistit vymahatelnost práva a dodržování pořádku, na plné čáře selhává. Bude tedy na novém vedení radnice, aby se i na tyto problémy zaměřilo. Do té doby poškozeným nezbývá, než sahat k řízením jiného typu, které mohou mít pro přestupce mnohem citelnější důsledky, ale – na rozdíl od nefunkční přestupkové komise – k obnovení pořádku povedou.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.