Havárie vody velkého rozsahu

Ve značné části Letňan od podvečera neteče voda. Podle Pražských vodovodů a kanalizací jde o havárii velkého rozsahu v ulici Příborská. Odhad, kdy bude dodávka pitné vody obnovena, se má objevit na webu PVK a na hlásce 601 274 274. Náhradní zásobování cisternami má být do dvou hodin zajištěno.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.