Zápis ze schůze výboru ze dne 24.11.2016

Výbor Společenství na schůzi dne 24. listopadu 2016 projednal tyto body:

  1. vyhodnocení poptávkového řízení: rekonstrukce vstupních portálů, kamerový systém a čipové zámky
  2. různé

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ

  • vylučuje nabídku společnosti Zámečnictví TOČIMON, s.r.o., z poptávkového řízení pro nesplnění podmínek řízení
  • pověřuje předsedu, aby ověřil (i) kompatibilitu řešení navrženého Microware v rámci nabídky na blok III. s dodávkou dveří Animo Bohemia, s.r.o. v rámci bloku II., a (ii) ochotu společnosti Animo Bohemia dodat zařízení v provedení cenově nejvýhodnější nabídky na blok III. za cenu nabídnutou společností Microware.
  • souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Animo Bohemia, s.r.o., na komplex prací dle poptávaného bodu I.
  • souhlasí se zahájením jednání se společností Animo Bohemia, s.r.o., o smlouvě na blok prací II. a III. a se společností Microware, s.r.o., o smlouvě na blok III.
  • souhlasí s uspořádáním hlasování shromáždění vlastníků per rollam na výběr dodavatele pro realizaci bloků II. a III. za ceny dle došlých nabídek.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.