Zápis ze schůze výboru ze dne 31.7.2012

Výbor Společenství na schůzi dne 31.7.2012 projednal tyto body:

  1. účetní závěrka za r. 2011
  2. stanovisko k projektu revitalizace sídliště – „Letňanské lentilky“
  3. požadavek svj 451 na instalaci rozúčtovačů tepelných nákladů před zahájením otopné sezony 2012/13
  4. vandalismus a krádeže ve společných prostorách domu
  5. příprava zářijového shromáždění vlastníků
  6. různé

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ

  • doporučuje shromáždění SVJ ke schválení účetní závěrku za r. 2011.
  • nesouhlasí se záměrem ÚMČ Praha 18 na zřízení „psího hřiště“ v blízkosti bytového domu;
  • předloží nejbližšímu shromáždění SVJ návrh, kterým bude výbor SVJ zavázán v územním řízení o projektu „Letňanské lentilky“ vyjádřit a dále zastávat zamítavé stanovisko s tímto projektem.
  • vyhovuje návrhu SVJ 451, aby na nejbližším shromáždění bylo hlasováno o osazení všech bytových jednotek rozúčtovači tepelných nákladů typu Siemens WHE 30 Z.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápise ze schůze výboru.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.