Roznášíme vyúčtování za r. 2010

V týdnu od 18.4.2011 jsme začali s distribucí vyúčtování záloh za r. 2010. Drobné zpoždění oproti původnímu plánu bylo způsobeno tím, že jsme čekali na výsledek přezkoušení dvou vodoměrů, které mohlo do výsledné bilance rozúčtovávaných nákladů za vodu významněji promluvit.

Výbor SVJ se napřed pokusí každému z vlastníků předat vyúčtování osobně proti podpisu. Pokud se nám to do konce dubna u všech nepodaří, budeme vyúčtování rozesílat doporučenou poštou.

Do 21 dnů ode dne doručení je možné proti vyúčtování podat reklamaci, adresovanou výboru SVJ. Splatnost vyúčtování vyplývá z vyhl. 372/2001 Sb.; případné nedoplatky jsou splatné k 31.7.2011. V případě uznaných reklamací se lhůta splatnosti prodlužuje o měsíc, tj. do 31.8.2011.

V případě, že máte na zálohách přeplatek, je k vyúčtování připevněna žádost o vrácení tohoto přeplatku. Na výběr je buď poukázání přeplatku zpět na ten účet, z něhož byla zaslána poslední platba zálohy, na jiný účet nebo započtení přeplatku vůči budoucím platbám.

Připomínáme, že pokud tuto dispozici, jak s přeplatkem naložit, písemně nedostaneme, nezbyde než tento přeplatek dál evidovat a v dalším roce jej započíst do nadcházejícího vyúčtování.

Vykázané přeplatky / nedoplatky odpovídají stavu ke dni vyhotovení vyúčtování (15.4.2011). Pokud jste zálohy později doplatili, je třeba to v konečné bilanci vyúčtování zohlednit.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.