Zápis ze Shromáždění ze dne 14.6.2010

Shromáždění vlastníků jednotek dne 14.6.2010:

  • neodsouhlasilo návrh na revitalizaci bytového domu čp. 450 za použití dotací z programů EU.
    Z přítomných 17 vlastníků (vč. jednajících na základě plné moci) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 14930 / 19918, tj. 74,9573 %, pro tento návrh hlasovalo 16 vlastníků s váhou hlasů 45,19 %, proti hlasoval jeden vlastník s váhou hlasu 29,77 %, nikdo se nezdržel. K přijetí návrhu bylo zapotřebí souhlasu více než 75 % ze všech vlastníků.

Podrobnosti naleznete v přiloženém zápisu ze shromáždění.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.