Zápis ze Shromáždění ze dne 16. května 2022

Shromáždění vlastníků jednotek dne 16. května 2022:

  • vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství za roky 2019-2021
  • schválilo účetní závěrku za r. 2019, 2020 a 2021
  • pověřilo výbor k vypracování projektové dokumentace na zateplení domu a zasklení lodžií
  • souhlasilo se zvýšením kapacity úložních prostor na jízdní kola v kolárně
  • pověřilo výbor k zajištění opravy spínačů světel ve společných prostorách


Shromáždění se zúčastnilo celkem 17 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 53,1228 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém Zápisu ze shromáždění.

K zápisu jsou přiloženy:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.