Návod na nastavení domovního telefonu

Ve všech bytech je instalováno audiosluchátko EX362 série Exhito. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na jeho nastavení, zveřejňujeme stručný návod k ovládání základních funkcí.

 • Otevírání vchodových dveří
  po zazvonění zvednete sluchátko a pro vpuštění návštěvy do domu vždy stisknete první horní tlačítko se symbolem klíče; ať už návštěva přichází ze kterékoliv strany domu, systém automaticky otevře správné dveře
 • Nastavení melodie a počtu zvonění
  při zavěšeném sluchátku držte tlačítko „1“ na více než 4 sekundy, dokud se nerozsvítí žlutá LED a neuslyšíte tón vyzvánění, použitý při volání  (nyní tedy měníte tón vyzvánění při zvonění od vchodu).
  – Opakovaným stiskem tlačítka 1 můžete měnit vyzváněcí melodii.
  – Vybranou melodii potvrdíte stiskem tlačítka se symbolem klíčku.
  Nyní uslyšíte počet pípnutí, který představuje současně nastavený počet zvonění pro daný typ volání.
  – Stiskem tlačítka 1 nastavíte počet vyzvánění (1 stisk=1 zvonění .. 4 stisky=4 zvonění).
  – Pro ukončení vyzvedněte a znovu zavěste sluchátko; žlutá LED zhasne.
 • Nastavení hlasitosti vyzvánění
  Je-li sluchátko zavěšeno, můžete nastavit 4 úrovně hlasitosti vyzvánění:
  – Stiskněte tlačítko 1 na více než 4 sekundy. Žlutá LED se rozsvítí a aktivuje se zvuk vyzvánění z externí stanice.
  – Stiskněte a držte tlačítko se symbolem klíčku a uvolněte jej, jakmile budete spokojeni s úrovní hlasitosti.
  – Stiskněte nyní tlačítko se symbolem klíčku. Počet pípnutí indikuje počet vyzvánění daného typu zvonění. Počet vyzvánění můžete změnit, viz předchozí odrážka.
  – Vyzvedněte a znovu zavěste sluchátko, čímž opustíte režim nastavení hlasitosti. Žlutá LED zhasne.
 • Vypnutí vyzvánění telefonu
  při zavěšeném sluchátku stiskněte na více než 4 sekundy tlačítko se symbolem „2“. Červená LED se symbolem přeškrtnutého zvonku se krátce rozsvítí a následně bude krátce blikat v intervalu cca 5 sekund. Nyní telefon nevyzvání.
  – Chcete-li vyzvánění opět povolit, stiskněte při zavěšeném sluchátko tlačítko se symbolem 2 na více než 4 sekundy, dokud se neozve krátký tón. Červená LED přestane blikat.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.