Ve všech společných částech domu platí zákaz kouření!

Při revizi požárně bezpečnostních opatření bylo SVJ upozorněno na to, že ve společných částech domu na únikových cestách nelze tolerovat kouření ani jinou manipulaci s otevřeným ohněm. To se týká i prostor před oběma vchody, které budou označeny příslušnými piktogramy.

Vedle toho, že tato místa nejsou zrovna ideálním místem pro hlučné noční diskuse, neslouží ani jako kuřárna, což slušnějším z obyvatel a návštěvníků domu není třeba připomínat. Ostatním to naopak připomínáno bude, a to důsledně…

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.