Výsledek energetického auditu

Ze závěrů šetření provedeného Centrem stavebního inženýrství, a.s., vyplývá, že zateplením budovy provedeným v rámci celkové revitalizace domu můžeme ušetřit na teple cca 52% nákladů. Navrženy byly dvě varianty komplexního zateplení, které odpovídají požadavkům dotačního programu Zelená úsporám.

Auditorskou zprávu nabízíme ke stažení.

Got Something To Say:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.